Categories

Últim bloc d'articlesConsells d'ergonomia. Com hem d'asseure'ns? - Mobiliari d'Oficina

Publicat : 2016-02-15 17:53:25

Una postura correcte en el lloc de feina és fundamental per evitar problemes físics.

Cada feina requereix unes condicions ergonòmiques i de mobilitat específiques, per això, les cadires de feina ergonòmiques ofereixen una sèrie de mecanismes que permeten adaptar les cadires a les nostres necessitats, i no al revés!

 

Com hem d'asseure'ns?

Per a que una cadira sigui considerada ergonòmica, ha de permetre les següents regulacions:

 

Altura del seient

El recolze braços han d'estar paral·lels a la superfície de feina, formant un àngle recte amb el braç. Amb ambdós peus arrepenjats en el terre, els genolls han de formar un àngle recte.

 

Mecanisme syncro

L'àngle que formen el respatller i el seient es pot regular segons l'ús i l'usuari.

 

Braços Regulables

Coloqui els braços en la posició més baixa per facilitar la mobilitat. En feines estàtiques ajusti l'altura i la distància fins que l'avantbraç s'arrepengi perfectament.

los brazos en la posición más baja para facilitar la movilidad. En trabajos estáticos ajuste la altura y distancia hasta que el antebrazo apoye perfectamente

 

Regulació Lumbar (tot i que està regulat és menys comú pel seu elevat preu, és important per cadires que s'utilitzen durant tota la jornada laboral)

Ajusti l'altura del reforç lumbar per aconseguir un suport total de l'esquena, i un repartiment adecuat del pes.

Como usar la regulacion de la silla para sentarse correctamente en una silla ergonómica.

 

Posicions incorrectes

És convenient alternar les feines dinàmiques i estàtiques en la feina diària

 

Què és la feina dinàmica?

Maneig i intercanvi de documentació, comunicació, maneig de perifèrics... Alliberi el mecanisme syncro ajustan la tensió al seu pes i alçada. Col·loqui els braços en la posició més baixa.

 

Què és la feina estàtica?

Anàlisi i redacció de documents, feina informàtica intensiva... Bloquegi el mecanisme syncro i utilitzi els recolza braços col·locant-los en la posició necessària.

Como usar la silla ergonómica según el trabajo es estático o dinámico

Punts clau per evitar postures incorrectes:

1. Una posició baixa respecte a la taula produeix sobrecàrregues cervicals

2. Un arrepenjament incorrecte sobre el respatller causa molèsties lumbars

3. Cames excessivament estirades o flexionades causen sobrecàrregues en les articulacions

Posturas incorrectas que deben evitarse a la hora de sentarse en una silla ergonómica de trabajo

 

Imágenes extraídas de la ficha técnica del producto TNK de ACTIU ref DESKandSIT spo228009 (ver en web)

Compartir aquest contingut